Túto stránku pre Vás pripravilo občianske združenie Radix Slovakia, o.z., ktorého poslaním je ochrana prírody, podpora zachovania tradícií a rozvoj cestovného ruchu.

Privítame s radosťou Vaše námety na skvalitnenie našej práce.